Co umíme?

Prvořadým cílem společnosti a jejich zaměstnanců je kvalita prováděných prací a spokojenost našich zákazníků. Díky Naší příznivé cenové politice a odborně provedené práci jsme se brzo po vzniku společnosti zařadili v oblasti stavebnictví do úzkého okruhu firem působících v regionu Moravskoslezského kraje. Samozřejmostí je komplexnost služeb včetně zajištění projektové dokumentace, všech potřebných dokladů a osvědčení na námi prováděných stavbách.

Naše výhody

 1. nepožadujeme zálohy
 2. fakturace skutečně provedených prací
 3. individuální přístup
 4. odborné poradenství zdarma
 5. cenová nabídka zdarma

Divize dopravní stavby

Divize dopravní stavby

 • realizace nových mostních objektů silničního a železničního charakteru
 • sanace mostních objektů silničního a železničního charakteru
 • veškeré práce spojené s prováděním silničního a železničního spodku
 • práce spojené s odvodněním silnic a železnic
 • realizace silničních a železničních propustků
 • veškeré inženýrské sítě
 

Divize pozemní stavitelství

 • revitalizace bytových domů
 • bezplatné vyřízení dotace
 • bezplatné vyřízení projektové dok.
 • novostavby rodinných domů na klíč
 • rekonsturkce rodinných domů
 • novostavby průmyslových staveb
 • rekonstrukce průmyslových staveb
 • rekonstrukce bytů a bytových jader
 • další stavební práce
 

Certifikace/oprávnění společnosti

ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001 Caparol Caparol Caparol Caparol Caparol Weber Weber Weber Weber Weber Weber Knauf ICOPAL Živnostenské oprávnění Živnostenské oprávnění Živnostenské oprávnění Živnostenské oprávnění Živnostenské oprávnění Integrovaná politika společnosti (formát PDF | 295kb)